Skrivarkurser

Skrivarlitteratur

Fortbildning

Uppdrag och
samarbeten

Intro

Kontakt

Skrivarkurser 


Helga Härle har utvecklat ett rikt och varierat utbud av skrivarkurser under årens gång. Fortlöpande tillkommer nya arrangemang, ofta skräddarsydda utifrån beställares aktuella önskemål och behov. Exempel på kurstyper, se nedan. Färgade rubriker nedan = öppen för anmälan nu, klicka på länken.


Utbildningar

Författarlinjen 

Författarlinjen påbyggnad

Skrivarlinje


Kvällskurser 

Att skriva prosa

Att skriva lyrik

Kreativt skrivande

Saga och fantasy

Kreativt skrivande, fortsättare (varannan vecka)

Ta tag i ditt skrivande (varannan vecka)


Intensivkurser  

Kreativ skrivarkurs, Skeppsholmens folkhögskola


Inspirationshelger

Skrivlust 

Skrivhelg i Sjöstan 

Början på historien (och konsten att skriva noveller)

Fortsättningen på historien - Novellverkstad

Skriv novell

Ta tag i ditt skrivande

Saga och fantasy

Penna och pensel

Prova på prosa


Lördagskurser (varannan vecka)

Skrivarverkstad I

Skrivarverkstad II

Ta tag i ditt skrivande, fortsättare (avancerad)


Distanskurser

Kreativt skrivande

Litterär skrivarkurs

Litterär skrivarkurs - fortsättare

Skrivarkurs för havets kvinnor och män (halvdistans)

Kursledare

Helga Härle, mottagare av
Stockholms Stads folkbildningsstipendium 2009

Har ägnat sig åt att leda och utforma olika typer av skrivarkurser sedan slutet av 80-talet. Erfarenhet av redaktionellt arbete, lektörsuppdrag, litterär översättning, frilansuppdrag som kulturskribent med mera.
Utbildade sig först till dramapedagog, hamnade sedermera på Biskops-Arnös Författarskola, fortsatte med studier i litteraturvetenskap och började själv leda skrivarkurser parallellt med studier i pedagogik, psykologi och antropologi. Har även undervisat på högskolan, men arbetar främst inom folkbildningen - dit många kursdeltagare numera även söker sig efter avklarad högskoleutbildning...

Urval verk:
Bollen rullar vidare/De bal rolt verder/The ball keeps rolling.
’t schrijverke, ’s-Hertogenbosch, Nederländerna, 2011.
ISBN 978-94-90607-05-3


Skriv och skriv vidare. Vägar till texten
Textstället, Stockholm. 2008 och 2010 (flera upplagor)


Eftermiddagskurser

Skriv om ditt liv (varannan vecka, halvdistans)

Skriv om ditt liv fortsättare (varannan vecka, halvdistans)


Kortkurser:

Haikuworkshop

Skrivarverkstad i pocketformat

Inspirationsdag


Sommarkurser:

Levande Skrivarverkstad

Skriv- och dramakurs